Trading-Uni

Bitcoin ngày 2/ 9/ 2021 Bitcoin 50k Wow

Giá lên
Hi. cả nhà
- Theo chart sàn MoonXBT chúng ta có thể thấy thị trường đang bullish sau thời gian tích lũy 1 tuần vừa qua. Đi đúng theo những phân tích của mình trong tất cả những bài viết trước đây
- BTC đang cố gắng vượt qua đường FIbo 0.5 ( Đây là vùng kháng cự rất mạnh)
- Các dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy BTC sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới :
1./ BTC đã khoảng thời gian tích lũy khá dài ,
2./ Hiện tại BTC đã vượt mốc 50k nhưng chúng ta có thể thấy lượng volume Buy/Sell khá thấp. => Các quỹ và nhà đầu tư lớn chưa có ý định muốn bán Số BTC trong thời gian này. Mặc khác đã có 1 số lượng BTCUSDT Khá lớn đã dc rút ra ví riêng
3./ 13/8 -> 18/8/2021 đã có 1 số lượng BTC khá lớn được xả thị trường nhưng sau đó đẵ hồi phục rất nhanh ( Chứng tỏ rất có nhiều nhà đầu tư đã mua số lượng BTC )
=> 1+2+3 - Theo mình thì hiện tại BTC vẫn tiếp tục trong thời gian sắp tới
- Cám ơn mọi người đã xem. Nếu có ý kiền gì Vui Lòng để lại comment dưới bình luận nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.