UnknownUnicorn31399052

Bitcoin có thể re-test mức 41.5k, khi

UnknownUnicorn31399052 Cập nhật   
BYBIT:BTCUSD   None
Giá đóng cửa và có thêm dấu O ở trên biểu đồ P&F của Wyckoff
Khi đó chúng ta có mô hình 2 đáy phá vỡ theo Point & Figure chart
Xin lưu ý:
Nội dung mang tính giáo dục và không nên được coi là gợi ý giao dịch.

If you find the article useful and interesting,
Let's see another precision Gold and Bitcoin trading ideas below
------------------------------------------
🔰 Attention about this Bitcoin analysis
This is my personal idea and analysis only.
Let's see it as an example or a reference.
You also need your own analysis as well and manage risks.
Bình luận:
Hãy Follow và bình luận để xem thêm bài mới nhé
------------------------------------------
Chú ý về ý tưởng giao dịch vàng này
Bài viết này chỉ là nhận định và kế hoạch của cá nhân
Chỉ dùng để tham khảo và học hỏi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.