LeTrongHoaiNam

Bitcoin sẽ sắp tới có những cú hồi kĩ thuật mạnh

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
sau những tin FUB và trượt qua MA200 thì mọi thứ đang cũng có vẻ chẳng là quan trọng lắm khi mà các mức kháng cự kĩ thuật như đường trend và fibonanci đang quá khó khăn để vượt qua, nhất là vùng 5k khi mà vùng đó tin tức cực kì xấu được đưa ra.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.