BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo quan điểm của mình thì BTC tối nay đến ngày mai sẽ lên 9k7 - 9k8.
Ngoài xem biểu đổ BTC , mình đã xem biểu đồ của allcoin và xu hướng của nó.
Bắt đầu từ đêm nay hoặc 1-2 ngày BTC sẽ lên 9k7 - 9k8.
Đây là quan điểm cá nhân, và hầu như từ trước giờ mình chơi 10 lần mình đoán hụt 1 lần.
Nhắc lại lần nữa quan điểm cá nhân nha các bạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.