Thang_HT

Cập nhật xu hướng BTC dài hạn theo sóng ELLIOTT ngày 27/10/2021

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sóng BTC đã xong nhịp đầu tiên của sóng (3), lúc này sóng điều chỉnh 2 sẽ về vùng 53.5-54 rồi đi vào sóng 3 lên đến tầm vùng 80k, cụ thể đến đấy cập nhật tiếp, ai quan tâm sóng elliott thì cho m 1 like rồi ae chia sẻ kinh nghiệm nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.