datphys

BTC kết thúc bằng một cây nến ngày đẹp

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Sau khi chạm trendline ở 6000 USD, BTC đóng cửa trên mức giá trung bình của ngày trước đó hình thành một cây nến tăng khá đẹp. Vào cuối ngày cuộc chiến giữa bên mua và bên bán tạm ngưng, không như phiên buổi sáng bên mua bị áp đảo hoàn toàn. Diễn biến tiếp theo của thị trường hiện rất khó đoán, chúng ta phải kiên nhẫn chờ cây nến của tuần này được hình thành. Thay vì tìm kiếm một tỷ nguyên nhân khiến giá giảm hay tăng thì chúng tôi sẽ tập trung quan sát hành động giá để biết hành động khôn ngoan nhất là gì lúc này. Lúc thị trường tăng ai cũng đúng, còn lúc thị trường giảm và đảo chiều mới là lúc cần tỉnh táo!.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.