pvtrien

Dự đoán giá bitcoin trong 1 2 tuần tới

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Từ ngày 11/6/2018 - 17/6/2018 : Giá bitcoin có thể bật lên từ 7300 usd đến 8700 usd rồi có xu hướng giảm tiếp
Từ ngày 18/6/2018 - 24/6/2018 : Giá bitcoin có thể giảm từ 8700 usd xuống 6100 usd
Chỉ là ý kiến cá nhân.