congminh222

BTCUSD Lệnh Buy lướt sóng ngược

Giá lên
congminh222 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ai thích vào lệnh theo xu thế hồi thì có thể chờ tín hiệu buy lên ở đây nhé :D
Bình luận: Lệnh này sl dương dùm nhé ae! giá khó đi xa, có thể quay đầu giảm bất kể lúc nào, vẫn chỉ nên canh bán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.