NguyenHoangNguyen

BTC/USD UP TREND NGẮN HẠN VÀ DOWN DÀI HẠN

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
CHIẾN LƯỢC THAM KHẢO NGÀY 9/8/2019

buy : khi có mô hình áp đảo nến bao trùm tăng + lực bán từ chối bán , tôi đã phân tích 2 điểm giới hạn trên dưới tạo thành khu vực buy.

bạn có thể theo dõi nhiều ptkt của tôi tại đây để thêm xác xuất tham khảo.

P/S: STEVEN NGUYỄN