Mr_Fly

Bitcoin Đường Về 3K và đi Ngang Những Ngày Cuối Năm 2019

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
lực bán đang hiện hữu trên biểu đồ tuần, Lịch sử sẽ lại lặp lại.
dự đoán BTC sẽ chạy lại vùng 3k và test lại vùng này trước khi sẽ tăng mạnh trở lại