Mr_Fly

Bitcoin Đường Về 3K và đi Ngang Những Ngày Cuối Năm 2019

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
lực bán đang hiện hữu trên biểu đồ tuần, Lịch sử sẽ lại lặp lại.
dự đoán BTC sẽ chạy lại vùng 3k và test lại vùng này trước khi sẽ tăng mạnh trở lại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.