LeeBK

Bitcoin Daily: Key Level 9000-9100

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Quan sát Daily Chart thì Bitcoin có thể hướng tới vùng cạnh mây và đỉnh cũ tại 9000-9100. Đây sẽ là key level để xác định xu hướng tiếp theo của Bitcoin . Mình cũng chưa đánh giá được xu hướng dài hơn của Bitcoin . Và sẽ quan sát cẩn thận tại vùng giá này để act.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.