LeeBK

Bitcoin: Canh sell test quanh vùng 14,200-14,400 hôm nay

Giá xuống
LeeBK Mod Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đồ thị ngày giá đang ở vùng kháng cự Kijun Line nằm ngang và band giữa, đây là key level trước vùng cản cũ 16,500. Dollar phục hồi sau FOMC minutes có thể phần nào gây bất lợi lên Bitcoin , ngoài ra các yếu tố fundamental như các phân tích trước mình cũng k kỳ cọng vào việc Bitcoin bật tăng mạnh trở lại, quan điểm vẫn là range trade.
Có thể canh sell test tài vùng 15,200-15,400 sl 16000 tp 13,000
Bình luận: 15,200-15,400 viết nhầm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.