datphys

Không còn nghi ngờ BTC vào trend tăng

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau một ngày điều chỉnh, BTC lừ lừ tiến về phía trước như một cỗ xe tăng, bỏ qua các ngưỡng hỗ trợ 7k và 9,5k. Các swing trader và position trader có thể tiếp tục tăng tỷ trọng bit. So với năm 2017, sự phân hóa giữa coin top và coin lìu tìu diễn ra mạnh mẽ ngay từ đầu năm 2018 và rõ nét hơn trong tuần qua. Tỷ suất lợi nhuận cho danh mục nắm giữ gồm BTC , BCH, ETH và LTC về lâu có thể cao hơn việc nhảy nhót qua lại các coin lìu tìu. Tweet rằng giá của coin có thể về không đồng của chủ coin ETH chỉ để nhắc nhở nên tập trung vào danh mục coin hàng đầu chứ không phải anh ta không tin vào tương lai của thị trường crypto. Anh ta có vẻ ẩn ý không tin vào các coin lìu tìu mà thôi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.