LUC_TRADING

BTC UPDATE

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
A e nào Buy như bài trước phân tích thì có thể chốt lời được rồi .và chờ xác nhận để có thể vào lệnh tiếp.
Giá hiện tại đang nằm ở trend giảm của D và W.Nếu muốn bứt phá lên thì sẽ có một đợt điều chỉnh giảm sau 1 cú rất mạnh.
Chúc anh chị thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.