* Update Bitcoin mỗi ngày cho anh em tham khảo.
Hiện tại Bitcoin đã thiết lập được vùng hỗ trợ cực mạnh tại 39-40k$.
Bitcoin sẽ đi trong range giá 42k5-46k5 trước khi vào cho kì mở sóng 200 ngày tăng vào tháng 2 2022.
* Về thị trường Altcoin.
Dominance của Bitcoin hiên tại đang có xu hướng về vùng 38% cùng với việc đi ngang tích lũy giá vùng đáy của bitcoin thì đây là thời điểm rất tốt để Altcoin tăng tốc trước khi anh cả Bitcoin lấy lại vị thế của mình khi vào pha tăng trưởng của mình.
Chúc anh em có những vị thế đẹp và cố gắng nắm giữ cho đến hết chu kì sóng mở của Bitcoin nhé.
Thị trường sẽ thay đổi theo cách đội MM làm giá, mình sẽ cập nhật liên tục để anh em cùng nắm bắt.
Chúc anh em giao dịch thành công, và đây chỉ là quan điểm cá nhân , để lại bình luận cùng mình nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.