tradafx

Đợi tín hiệu xác nhận và cơ hội giao dịch với BTC

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Giá liên tiếp có những đỉnh và đáy thấp dần xác nhận xu hướng giảm.
Tuy nhiên giá vẫn được giữ vững trong vùng sideway từ 46400 đến 49400.
Vùng giá 46400 là hỗ trợ quan trọng. Tại đây đợi có tín hiệu tăng giá trở lại thì có thể hướng tới mục tiêu 49400.
Với trường hợp giá giảm phá vỡ ngưỡng hỗ trợ này thì cần chờ thêm xác nhận là có xuất hiện xu hướng giảm trung hạn xảy ra không.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.