BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la

3 điểm tím MACD báo hiệu đảo chiều, RSI sẽ về với mốc 68 tương ứng với giá BTC 9k4

Trong kịch bản giảm thì 7k8 và 7k5 là 2 mốc hỗ trợ. Tuy vậy thì xu hướng hồi về 9k4 vẫn rõ rệt hơn hẳn