khoaphp

Theo dõi BTCUSD, sau 21.03.2018 sẽ xác định được hướng break out

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo dõi BTCUSD tạm thời chưa vào lệnh, sau 21.03.2018 sẽ xác định được hướng break out.