khoaphp

Theo dõi BTCUSD, sau 21.03.2018 sẽ xác định được hướng break out

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo dõi BTCUSD tạm thời chưa vào lệnh, sau 21.03.2018 sẽ xác định được hướng break out.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.