Trên đồ thị BTC 4h Đã cho giá hội tụ đỉnh, gần 2 ngày giá không vượt 9100$.
Chỉ số dòng tiền đang bị rút ra, Tín hiệu MACD đã cắt xuống.
Dự đoán trong 2 ngày tới giá BTC sẽ rớt cản dưới điều chỉnh về các vùng hỗ trợ mạnh là 8600$ - 8060$
Và nếu bị đạp mạnh thì tối đa là về 7600$
Tuy nhiên vẫn lưu ý là : trước khi giảm có thể có một cây nến giật ngược lên để giết magin
Những nhận định này hoàn toàn mang tính chủ quan cá nhân!