Trên đồ thị BTC 4h Đã cho giá hội tụ đỉnh, gần 2 ngày giá không vượt 9100$.
Chỉ số dòng tiền đang bị rút ra, Tín hiệu MACD đã cắt xuống.
Dự đoán trong 2 ngày tới giá BTC sẽ rớt cản dưới điều chỉnh về các vùng hỗ trợ mạnh là 8600$ - 8060$
Và nếu bị đạp mạnh thì tối đa là về 7600$
Tuy nhiên vẫn lưu ý là : trước khi giảm có thể có một cây nến giật ngược lên để giết magin
Những nhận định này hoàn toàn mang tính chủ quan cá nhân!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.