GAMOFX

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH BTC NGẮN HẠN

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Xin chào lại là GAMOFX đây
bài phân tích trước tôi đã phân tích cấu trúc dài hạn BTCUSD ( chart D1) cơ hội canh BUY.
+ đây là ý tưởng giao dịch ngắn hạn của tôi, mời các bạn cùng theo dõi. chiến lược kèm điều kiện vào lệnh khi
+ có cấu trúc tăng, phá vỡ BOS.
+ backtest tạo đáy 2 nhỏ
+ hệ quả fakey text nhịp cuối BACKTEST ở đáy 41580 $

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.