HHermes

BTCUSD!!! target ngắn hạn 10800, dài hạn 16800 (view 3-6 tháng)

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD!!! target ngắn hạn 10800, dài hạn 16800 (view 3-6 tháng)