LeTrongHoaiNam

Bit cần kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 9.000 USD

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin cần kiểm tra ngưỡng kháng cự mạnh 9k, để sau đó điều chỉnh về 8k8, bit đang đi những bước vững chắc vì nó đã lên trên MA5 và MA20 rồi