BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cập nhật Bitcoin ngày 10/1/2022.
Bitcoin đã test xong vùng đáy với khối lượng thấp.
Đây là cơ hội cho phe mua quay lại thị trường.
Chúc giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.