NguyenNhatHoan_Crypto

BITCOIN SIDEWAY - Mùa Altcoin Tháng 4

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Hello Như anh em cũng đã thấy, dựa trên phân tích kỹ thuật thì trước đó có xác lập hỗ trợ.
Nhận định của Tôi vẫn là tăng test đỉnh, hỗ trợ gãy thì giá sẽ điều chỉnh về test trend.
Việc điều chỉnh là để chúng ta vào hàng Altcoin, chứ không phải thoát hàng ra.

Hôm nay với việc test trend và tạo đà tăng lên lại vùng 47k . Cho thấy đà tăng rất mạnh đúng không?
Quan điểm của tôi là sau khi phá 47k thì BTC sẽ đi lên vùng cao nhất là 51k
Tôi sẽ nói những quan điểm về Altcoin để quý anh chị nắm bắt tình hình.

Việc test trend thuận lợi tạo tiền đề cho 1 mùa altcoin tăng trưởng tốt trong đầu tháng 4 này.
Đầu tiên là các coin nhỏ lẻ lên trước, sau đó sẽ tới coin TOP. Chủ trương của tôi Altcoin sẽ hồi phục 2 tuần đầu tháng 4.

Để các Altcoin hồi phục tốt, BTC phải sideway để hút dòng vốn đổ về altcoin.
Chủ trương của tôi là altcoin hồi phục 20-50% là chốt đảo hàng sang coin khác.
Mùa này chưa đủ lực để có nhiểu lụa chọn cho X2 x5.

Cá nhân tôi vẫn ưu ái cho DOT - ADA - BNB

Về BTC tôi sẽ viết 1 bài chi tiết xu thế ngắn cho ae trade sau nhé.

Chúc Anh em thuận lợi và gặt hái thành công nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.