doilakotuong

BTC sideway, the end, down ...

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
65 lượt xem
0
BTC sideway sắp đủ , vùng sideway sắp hết, chuẩn bị chờ đợi kịch bản xuống giá