JohnnyTranFx

Phân tích BTC ngắn hạn ngày 15/07

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Phân tích BB:
1. Giá nằm trên band giữa của BB
2. Giá đã thúc band trên, thể hiện có dấu hiệu tăng giá ngắn hạn
3. Chưa thấy nút thắt cổ chai, khả năng điều chỉnh về test band giữa mới tăng lại.
4. Nến nhật khi break thì ko có VOL, nhưng VOL lại đến vào lúc đẩy band trên

Nến HA:
1. Đã hình thành đủ bộ 3 nến: Dấu hiệu đảo chiều, xác nhận đảo chiều và củng cố đảo chiều
2. Theo nến HA thì H4 của BTC sẽ tăng trong ngắn hạn.

Giá đang tiến về cuối tam giác khung daily nên nếu Break + Vol lớn thì khả năng kéo theo dung D tăng giá hồi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.