Thehuu

BTC đi nhịp giảm cuối cùng trước khi hồi sinh

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đi nhịp giảm cuối cùng trước khi hồi sinh
Mức giá mà tôi muốn mua là 5400-5600$