BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cậu BIT quẩy BAR QUÁ
Khung ngắn hạn H2 đã có 1 trong những dấu hiệu đẹp trở lại khi phá cụm đường EMA 50 nhưng vẫn chưa chắc chắn
Cần phá kháng cự cũ 45k và trên nữa là 47k để chính thức phá xu thế giảm thứ cấp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.