BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
64 lượt xem
0
Cậu BIT quẩy BAR QUÁ
Khung ngắn hạn H2 đã có 1 trong những dấu hiệu đẹp trở lại khi phá cụm đường EMA 50 nhưng vẫn chưa chắc chắn
Cần phá kháng cự cũ 45k và trên nữa là 47k để chính thức phá xu thế giảm thứ cấp.