xuanhaimmoer

BITCOIN - Mô hình giả lập so sánh - Chúc mừng năm mới 2019

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chào cộng đồng Việt Nam, năm mới chúc mọi người và gia đình hạnh phúc, chúc các nhà đầu tư năm nay hoàn vốn và kiếm thêm về nhiều $ hơn năm trước <3

Đây là bài phân tích đầu năm nho nhỏ thú vị để mọi người xem xét giải trí đầu năm.

Good luck !

Mọi ý kiến phản hồi có thể trao đổi qua phần thảo luận ở dưới.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.