TraderTop-net

Bitcoin 03/07 - Đến thời điểm điều chỉnh giảm? Thôi kệ nó đi

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Crypto Trader Việt tiếp tục có 1 đêm vui khi cú pump tối qua đã đẩy giá bitcoin vượt 6k6, kéo theo cả thị trường crypto xanh màu. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý 1 chút đến cấu trúc biểu đồ hiện nay của Bitcoin trên chart 1 giờ nhé

Có thể thấy Bitcoin đã có cú chạm thứ 3 vào đường nối đỉnh ở trên, đồng thời, trong cả cấu trúc lớn gồm đường nối đỉnh trên và đường nối đáy dưới, chúng ta đang có mô hình biểu đồ khá nguy hiểm cho hướng tăng, đó là mô hình biểu đồ Nêm Tăng - Rising Wedge . Gọi là nêm tăng nhưng thực chất nó là mô hình giảm giá, và cái chữ Tăng trong tên của nó là vì cấu trúc của nó chéo lên trên. Nếu anh em nào dùng sóng wolfe để trade thì nó đã hoàn tất điểm 5 của sóng wolfe giảm rồi đó. Tuy nhiên, do tôi thấy lực đẩy lên còn mạnh, thể hiện qua 2 lượt đẩy, nên tôi cho rằng đợi mua từ phía dưới lên cho Bitcoin ngắn hạn hôm nay là hợp lý.

Anh em lại nai nịt gọn gàng, xếp hàng đợi tàu về bến rồi lên nhé. Không chen lấn xô đẩy kẻo lại bị kẹp đỉnh do FOMO.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.