COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
tất cả được thể hiện ở chart