Jack_Dawson

BTC ĐIỀU TIẾP TỤC ĐIỀU CHỈNH

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
JD xin chào ae,
- Đóng nến ngày giảm xoá bỏ nỗ lực tăng giá của 3 ngày trước đó, cho thấy vùng hỗ trợ 59-60k vẫn chưa thực sự đủ mạnh, do đó có thể BTC sẽ tiếp tục điều chỉnh về kv 54-55k.
- Dữ liệu on-chain cho thấy số người nắm giữ coin có lời giảm còn 97%, con số này vẫn khá cao nên rất có thể trong thời gian tới sẽ có tiếp tục những người chốt lời khiến BTC tiếp tục điều chỉnh, và một điều nữa mà ai cũng biết là cá không muốn bơm lên để ae xả lên đầu nó.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.