mmfxtrading

Bitcoin vẫn tiếp tục xu hướng của mình

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo dự đoán của cá nhân mình, trong năm nay Bitcoin sẽ tiếp tục giao động quanh trục giá từ $3000-$6000. So sánh với đợt crash vào 2014-2015, Bitcoin đã mất khoảng 85% giá trị (giảm từ $1300 xuống $160), sau đó vẫn tiếp tục quay trở lại đà tăng trưởng của mình. Điều đó có thể lặp lại một lần nữa trong đợt crash này. Hiện tại Bitcoin đang được giao dịch quanh mức giá 6k-7k và mất 65% giá trị so với đỉnh cũ. Bitcoin có thể sẽ tiếp tục giảm giá trong quý 2 năm 2018. Vùng giá thích hợp để mua và nắm giữ lâu dài sẽ là quanh 3k