mayquanxi

BTCUSD kết thúc xu hướng tăng và đi vào sideway.

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã tăng khá nhiều kể từ mức thấp nhất cuối năm ngoài
RSI > 70 Quá bán
KL Giao dịch gần giảm
Dự báo: BTC có thể sẽ giao động xung quanh fib 0.236(4980) tiến xuống khu vực hỗ trợ Fib 0.382(4700)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.