NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá bitcoin 6.1.2021

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
đã có tín hiệu điều chỉnh sell hôm qua lúc 17h00, hôm qua mình bận việc bên infofx nên không cập nhật nhịp đập thị trường được,
sáng nay lúc 7h sáng sẽ có nhịp hồi nhẹ,ở vùng giá 43x
trong giai đoạn này tiền chưa vào nhiều cho BTC
btc đang ở giai đoạn tích lũy
cũng kéo dài hơn 1 tháng rồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.