tradafx

Chờ tín hiệu bán xuất hiện với BTCUSD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc giảm, giá hiện tại đang hình thành vùng tích lũy với phạm vi từ 41000 đến 44000.
Tại đây có thể đợi giá tăng đến ngưỡng kháng cự 44000 và xuất hiện các thiết lập bán để vào lệnh.
Hoặc có thể đợi giá phá vỡ rõ ràng dưới hỗ trợ 41000 và có retest xác nhận thì có thể vào lệnh.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 38000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.