UnknownUnicorn4815460

BTCUSD sẽ có nhịp hồi nhưng xu hướng giảm chưa có hồi kết

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Các dấu hiệu đáng lưu tâm
  • BTCUSD hiện tại nằm ở khu vực dải MA200. Đây là khu vực hỗ trợ quan trọng và thường sẽ có phản ứng hồi điều chỉnh xu hướng giảm sau quá trình tăng mạnh.
  • Trong quá khứ, mức sụt giảm nghiêm trọng từ đỉnh xuống MA 200 với biên độ hơn 60% cuối 2017, đầu 2018 đã khiến cho BTC mất rất nhiều thời gian để phục hồi. Trong quá trình phục hồi đó, BTC cũng từng trải qua sự sụt giảm chậm hơn với biên độ trên 30% bắt đầu từ tháng 6/2019. Hiện tại, mức sụt giảm của BTC thời điểm cao nhất đo được ở mức >53%. Tuy vậy, lực sụt giảm diễn ra khá ngắn và tính đến thời điểm đóng nến ngày hôm qua, BTC đóng nến dưới MA200.
Kết luận
  • Với các dấu hiệu hiện tại, có thể thấy MA200 hiện tại sẽ trở thành đường kháng cự như đã sảy ra trong những giai đoạn trước. Chúng ta không nên thực hiện lệnh Buy với rủi ro cao. Có thể chờ đợi dấu hiệu "Gấu" quay trở lại để thực hiện lệnh Sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.