NgocHaiPearlie

BTCUSD - Xu hướng giảm phá qua trendline

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kênh xu hướng giảm đang thể hiện rõ hơn trên biểu đồ. Kỳ vọng giảm thêm 1 sóng nữa.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.