NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá bitcoin ngày 18.1.2022

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
hiện tại bitcoin đã có tín hiệu có thể giữ lệnh buy
mức giữ này khoảng 1000-2000 pip
nếu có tín hiệu đảo chiều mình sẽ báo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.