Binhes16190

BTC Không Nhanh Như “Kỳ Vọng”

Giá xuống
Binhes16190 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Như phán đoán trước, tôi đã đưa ra dự đoán BTC sẽ mất 1 khoảng thời gian ngắn để về vùng hỗ trợ 38k, nhưng điều đó chưa xảy ra như kỳ vọng.

BTC bị làm khó ở khu vực 42k, nên trong hôm nay đã có tín hiệu đảo chiều tạm thời, quay lên test nhẹ khu vực phía trên tầm 1500-2000pip.

Chủ đạo tôi vẫn đưa ra dự đoạn BTC về vùng 38k

“Lời Tôi Nói Không Phải Chân Lý”
Bình luận:
Liệu BTC có đi theo đúng hướng như đã dự tính?
Hãy cùng chờ xem nhé!

"Lời Tôi Nói Không Phải Chân Lý"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.