giaodichsong

Update Plan BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
BTC chờ đợi tăng về vùng 43000 , sau đó có thể giảm mạnh. Hãy cùng chờ đợi tín hiệu đảo chiều.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.