tradingpro2012

BTCUSD Đã điều chỉnh xong - Sẽ bứt phá mạnh cuối tuần này ?

Giá lên
tradingpro2012 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên khung thời gian H4 sau 3,5 ngày tích lũy BTCUSD đã bứt phá vượt lên cạnh trên của mô hình tiếp diễn cờ đuôi nheo mở ra cơ hội tăng giá mạnh trong những ngày cuối tuần này.Chỉ báo MACD trên khung thời gian H4 cũng đã cắt đường tín hiệu đi lên và nằm trên 0 hàm ý xu hướng tăng sắp tới BTCUSD sẽ có xung lượng rất mạnh.Trên đồ thị ngày xu hướng tăng BTCUSD cũng đang được củng cố khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/3 cao nhất trong 4 phiên gần đây và vượt 4k, MACD cũng đã cắt đường tín hiệu đi lên và nằm trên 0 ngày một có xu hướng mở rộng báo hiệu xu hướng tăng của BTCUSD ngày càng được củng cố. Volume cũng đang tăng dần đều và có xu hướng ngày càng mạnh hơn chúng tôi chờ đợt một phiên tăng giá mạnh bùng nổ cả về giá và khối lượng để đóng cửa tuần vượt 4100 đánh dấu giai đoạn tích lũy (3,2k - 4,1k) của BTCUSD kết thúc mở ra chu kỳ tăng giá mạnh hướng đến mục tiêu 6k - 7k.
Bình luận:
BTCUSD đã chính thức Pumd Dump cả nhà nhé , taghet ngắn hạn 4k9 - 5k2 vẫy gọi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.