Le_Thanh_Tung

SELL BTCUSD

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Như trong hình
hiện tại giá đã xác nhận giảm giá, giá nằm dưới MA và tạo nến nhấn chìm giảm
tỷ lệ RR=1:3

Bình luận