luciferaio

BTC - cơ hội lớn để lên vùng taget 2

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã di chuyển đúng theo nhịp sóng ngắn mà chúng ta kỳ vọng ở bài phân tích trước:
Bài đăng 1 .
Bài đăng 2.
Với việc BTC đóng nến ngày khá đẹp BTC beark lên vùng taget 2 - bài đăng 1 ở những ngày tới hoàn toàn có thể xảy ra.
Đây cũng là vùng trend giảm màu đen đã từng nhiều lần đẩy BTC xuống.
Và là cạnh trên của vùng cân bằng ichimoku

Tuy nhiên trong ngắn hạn cần cẩn trọng với một nhịp điều chỉnh có thể quanh vùng 8k7x
Đây là vùng tiệm cận của EMA 21 và 200 đã từng đẩy BTC xuống.
Vùng này là vùng trung tâm kênh giá nơi đã nhiều lần đẩy BTC xuống khung ngày
Và ở khung 4h giá cũng đã vượt qua kênh giá và vùng cân bằng ichimoku - cần có nhịp điều chỉnh trước khi tăng tiếp
Vùng điều chỉnh có thể quanh 8k3-8k4x

--------------------------
Tôi là chủ nhân của biểu đồ - raio
Nếu bạn thích điều này hãy để lại like và cmt .

Mọi dự đoán đều mang tính xác suất, bài phân tích mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.