Đây k phải là lý do mình short BTC nhưng chart nhìn siêu clean.

Của turnip trên bitmex. K phải của mình. Thằng này trùm short từ 17k rồi :))

Nó mới up chưa đầy 1 tiếng thôi :))