LeTrongHoaiNam

Ngồi chơi xơi nước ngắm Bitcoin

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mình vẫn view Bit sẽ tăng nên mình đợi Bit phá trend này, tình hình tạo lập đánh bay quá trend gốc mình vẽ nên mình nghỉ chơi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.