LeTrongHoaiNam

Ngồi chơi xơi nước ngắm Bitcoin

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mình vẫn view Bit sẽ tăng nên mình đợi Bit phá trend này, tình hình tạo lập đánh bay quá trend gốc mình vẽ nên mình nghỉ chơi