TradinV85

BTC - Bao giờ phá vỡ trạng thái sideway tạo xu hướng mới?

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
1. 20.6 trước đó, giá vẫn đi ngang trong biên độ giới hạn nhận định dù áp lực giảm chiếm ưu thế.

2. Giá biến động sát với kịch bản trước đó, theo dõi giá test kháng cự và xét phản ứng giá. Sự xác nhận giảm và hình thành kháng cự mạnh sẽ là nền tảng cho đợt breakout giảm mạnh.
Nếu không tạo kháng cự, giá có thể tiếp tục đi ngang nếu vượt lên trên vùng SMA20
Giá chịu áp lực giảm mạnh hơn và cá nhân thực tế đang chờ đợi một sự phá vỡ giảm mạnh của BTC .

Trader theo dõi lưu ý tham khảo lại các ý tưởng trước đó (được đánh dấu bằng các mũi tam giác trên biểu đồ của ý tưởng) hoặc dưới phần ý tưởng liên quan cuối bài.
Bình luận:
Bình luận:
Áp lực giảm khá tốt, be careful
Bình luận:

TradinV