COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang giảm, tuy nhiên cấu trúc sóng có thể còn tăng khi mới chỉ hoàn thành bộ 3 abc . Hiện tại sóng giảm có thể là sóng x. Chờ tín hiệu đảo chiều tại fibo.
Đây chỉ là quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Ace có thể tham khảo và so sánh với phân tích của mình để có những quyết định giao dịch tốt hơn.
Chúc ACE may mắn !