Ninh-Do

BTC H1

Ninh-Do Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hoàn thiện nốt nhịp hiệu chỉnh. Mục tiêu giá như chart
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.