FXnStock

Phân Tích BTCUSD: Theo Dõi Để Tìm Cơ Hội

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên Chart D1, giá đang có xu hướng hồi về đường EMA21. Nên kiên nhẫn theo dõi phản ứng của giá với đường EMA21.

Điểm chạm dự kiến của giá và EMA21 cũng khớp với mức thoái lui fibonacci 50%. Nếu tại vị trí hợp lưu này giá bật lên thì ta có thể tìm một setup cho một lệnh Buy lên.

Còn nếu như giá break qua EMA21 hướng xuống, thì ta bỏ qua kèo này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.